42–78°N

Vaativuusaste | Level of Difficulty

[FIN] Porta Arctican kaikkien vaellusten yleinen vaativuusaste käy ilmi vaellusten kuvauksesta. Vaativuusasteeseen vaikuttavat mm. reitin pituus, vaelluksen kesto, reitin korkeuserot, maasto sekä se, onko kyseessä täysi rinkkavaellus vai perusleiri-/päiväreppuvaellus. Kunto tarkoittaa ensisijaisesti kestävyyskuntoa, erityisesti kykyä suoriutua päivittäisistä matkoista raskaan kantamuksen kanssa.

1 — Hyvin helppo — Edellyttää jokamiehen kuntoa.
2 — Helppo — Edellyttää kohtalaista kuntoa.
3 — Vaativa — Edellyttää hyvää kuntoa.
4 — Raskas — Edellyttää erittäin hyvää kuntoa.
5 — Extreme — Edellyttää kestävyysurheilijan kuntoa.

Huomaa, että lyhyempikin vaellus voi olla vaativa esim. poluttomuuden ja suurten korkeuserojen takia.

[ENG] The level of difficulty of any Porta Arctica backpacking tour can be seen in the description of the tour (”Backpacking information”). The level depends mainly on the length of the route, the duration of the tour, the elevation gain and loss during the tour, terrain, and whether the tour is a full backpacking tour or rather a base camp/day hike tour. Physical fitness primarily refers here to endurance, especially the ability to perform daily trips with heavy loads.

1 — Very easy — Requires Average Joe’s fitness.
2 — Easy — Requires moderate fitness.
3 — Demanding — Requires good fitness.
4 — Heavy — Requires very good fitness.
5 — Extreme — Requires the fitness of an endurance athlete.

Please note that even a shorter tour can be demanding, e.g. due to pathless, boggy or otherwise difficult terrain and big differences in elevation.

Pin It on Pinterest